Infografika o nevarnostih elektromagnetnih sevanjih

Spekter sevanj po frekvencah

Neionizirajoča sevanja (11 tipov)
Statična polja
Frekvenca: 0 - 30 Hz
Valovna dolžina: 100.000 - 10.000 km
Ekstremno nizke frekvence (ELF)
Frekvenca: 30 - 300 Hz
Valovna dolžina: 10.000 - 1.000 km
Uporaba: naprave 50Hz/60Hz (VN-transformator, RTP, nadzemni in podzemni vod za prenos el. energije
Ultra nizke frekvence (ULF)
Frekvenca: 300 Hz - 3 kHz
Valovna dolžina: 1.000 - 100 km
Zelo nizke frekvence (VLF)
Frekvenca: 3 - 30 kHz
Valovna dolžina: 100 - 10 km
Nizke frekvence (LF)
Frekvenca: 30 - 300 kHz
Valovna dolžina: 10 - 1 km
Srednje frekvence (MF)
Frekvenca: 300 kHz - 3 MHz
Valovna dolžina: 1000 - 100 m
Uporaba: radijski oddajniki (radijski oddajniki AM srednjevalovni 526–1605 kHz), naprave za urejanje prometa
Visoke frekvence (HF)
Frekvenca: 3 - 30 Mhz
Valovna dolžina: 100 - 10 m
Uporaba: radijski in TV-oddajniki, industrijski stroji, radioastronomija
Zelo visoke frekvence (VHF)
Frekvenca: 30 - 300 Mhz
Valovna dolžina: 10 - 1 m
Uporaba: radijski oddajniki (UKV-oddajniki), televizijski oddajniki (I. in III. področje), radionavigacija, radarji, kontrola v zračnem prometu
Ultra visoke frekvence (UHF)
Frekvenca: 300 Mhz - 3 GHz
Valovna dolžina: 1 m - 10 cm
Uporaba: televizijski oddajniki (IV. in V. področje), radarji, usmerjene zveze (mob. telefonija)
Super visoke frekvence (SHF)
Frekvenca: 3 - 30 Ghz
Valovna dolžina: 10 - 1 cm
Uporaba: radarji, navigacija, merjenje višine, satelitske zveze, usmerjene zveze
Ekstremno visoke frekvence (EHF)
Frekvenca: 30 - 300 GHz
Valovna dolžina: 1 cm - 1 mm
Uporaba: raziskave vesolja, radioastronomija, radiometeorologija

Podprite naš projekt

Z donacijo lahko podprete naše delo, da bomo še naprej lahko objavljali kakovostne vsebine. Hvala, ker nas podpirate!
2€
5€
10€
20€
Vsa vsebina na spletni strani (razen slik) je pod licenco Creative Commons (CC BY 4.0). Prosto kopirajte, prilagajajte in razširjajte naprej.